Skip to main content

18-Day Campaign to End Violence against Women

Bilang panimula ng “18-Day Campaign to End Violence against Women” na magsisimula ngayong ika-25 ng Nobyembre hanggang ika-12 ng Disyembre, ang Lokal na Pamahalaan ng Pura ay nakikiisa na wakasan ang karahasan, abuso, at diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Sama-sama nating itaguyod ang kanilang karapatan at kapakanan sa isang ligtas at malayang komunidad!

#EndViolenceAgainstWomen
#EndVAWCNow

Official Website of Municipality of Pura