Skip to main content

ASSISTANCE TO INDIVIDUALS IN CRISIS SITUATIONS: EDUCATIONAL ASSISTANCE REGISTER ONLINE!

PARA PO SA KAALAMAN NG LAHAT:
Kung ikaw ay isang student-in-crisis, mag-register online para sa Educational Assistance ng DSWD Region Ill.
Simula ika-25 ng Agosto 2022, ang DSWD Offices ay hindi na tatanggap ng walk-in applicants para sa mas organisado at ligtas na pagproseso ng mga ito.
Pagkatapos mag-register online, mag-hintay ng text mula sa DSWD para sa inyong confirmation, petsa at lugar ng payout.
Tanging ang mga kliyente na nakatanggap ng kanilang confirmation text ang i-aassess para sa Educational Assistance.
Lahat ng aplikante ay dadaan sa interview assessment ng mga social workers.
Sa serbisyong puso ang sentro, pag-unlad ay sigurado!
#BawatBuhayMahalagaSaDSWD
#DSWDGitnangLuzon
I-scan ang QR code o mag-tungo sa link na ito:
Official Website of Municipality of Pura